Deze portaalpagina is een initiatief tot samenwerking tussen de Stichting
Website Pro Republica en Republikeinen.nl/Nieuw Republikeins Genootschap. Beide organisaties ontplooien activiteiten om hun gezamenlijke doel op verschillende wijze te bereiken. Zij zullen op diverse momenten de handen ineenslaan en zo elkaars activiteiten ondersteunen teneinde een groter publiek te bereiken en te overtuigen van de noodzaak een democratischer Nederland te bereiken door het instellen van gekozen staatshoofd.

 

 

 

 

Pro Republica stelt zich ten doel Nederland democratischer te maken door het hoogste bestuurlijke ambt (staatshoofd) in ons land verkiesbaar en daardoor controleerbaar te maken, door het publiek terzake te informeren middels frequent uitgebrachte publicaties op haar website alsmede door het aanleggen en bijhouden van een (digitaal) archief van republikeinse artikelen en geschriften.

 

 

 

 

 

NRG/Republikeinen.nl stelt zich ten doel om de regeringsvorm van Nederland
op democratische wijze een republikeinse grondslag te verlenen. Het beleid
van NRG/Republikeinen.nl is dynamisch en is er voortdurend op gericht de doelstelling te verwezenlijken. De grondslag van het beleid wordt gevormd door de nota Nieuw Republikeins Elan.

 

REPUBLIKEIN VAN 2015

ARJEN LUBACH

 

ORANJE SCHOOTHONDJE 2015

MARK RUTTE

(C) 2014  JOSEFINI  -- ALL RIGHTS RESERVED --